Dzierżawa działek - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania w dzierżawę...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz. U. 2016 r., poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania...

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1

ogłoszenie na dzierżawę terenu gminnego pod cele usługowo - handlowe

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na dzierżawę części terenu pod cele usługowo - handlowe na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod. 333 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem...

ogłoszenie na dzierżawę terenu gminnego pod usługi turystyczno - rekreacyjne.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na dzierżawę części terenu pod sezonowe usługi turystyczne (pola namiotowe, punkty handlowe, spływy kajakowe, itp.) na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 1. Działka znajduje się w bezpośredniej styczności...

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywie

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdr

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono