Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działek w m. Harsz.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

 

Działka Nr geod. 24/6

obręb Harsz, gmina Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00023517/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 

Działka Nr geod. 24/7

obręb Harsz, gmina Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00023517/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

 

Działka Nr geod. 24/9

obręb Harsz, gmina Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej nr OL2G/00023517/6

prowadzonej przez Sąd Rej. w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział KW w Węgorzewie

Powierzchnia nieruchomości:

 

0,1663  ha

0,1663  ha

0,1662  ha

Przeznaczenie nieruchomości:

 

Nieruchomość gruntowa   niezabudowana

Cena

Wywoławcza:

58.100 zł.

(pięćdziesiąt osiem tysięcy sto zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

 

58.100 zł.

(pięćdziesiąt osiem tysięcy sto zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

 

58.100 zł.

(pięćdziesiąt osiem tysięcy sto zł.)

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony obowiązujący podatek VAT w wysokości 23%

Termin i miejsce przetargu:

 

13 czerwca 2018 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

13 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

13 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

Wysokość wadium:

6.000,00 zł.

(sześć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 czerwca 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem aby do dnia 08 czerwca 2018 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

 

6.000,00 zł.

(sześć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 czerwca 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem aby do dnia 08 czerwca 2018 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

.

6.000,00 zł.

(sześć tysięcy zł.)

należy wpłacić w terminie do 08 czerwca 2018 r.. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem aby do dnia 08 czerwca 2018 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu.

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu:

 

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl lub na stronie internetowej www.pozezdrze.pl  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu.

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela:

 

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19  tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 09.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 maja 2018 13:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 813
09 maja 2018 13:07 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie__ii_przetargu.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 maja 2018 13:06 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)