Sprzedaż nieruchomości - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 132/2 obręb Kuty, Gmina Pozezdrze.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 137 obręb Harsz, Gmina Pozezdrze.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 365/58 obręb Harsz, Gmina Pozezdrze.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 365/56 obręb Harsz, Gmina Pozezdrze

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 365/55 obręb Harsz, Gmina Pozezdrze.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruchomości

Ogłoszenie o drugim ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 365/54 obręb Harsz, Gmina Pozezdrze.

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym Harsz, gm. Pozezdrze, woj. Warmińsko-Mazurskie: Oznaczenie nieruch wg katastru nieruchomości

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 70 i 1/2 udziału w działce 454 obręb Pozezdrze, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr geod: 70 wraz z udziałem w wysokości ½ w działce nr geod 454 o pow. 1075 m2

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 69 i 1/2 udziału w działce 454 obręb Pozezdrze, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr geod: 69 wraz z udziałem w wysokości ½ w działce nr geod 454 o pow. 1075 m2

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 248 i 249 obręb Pieczarki, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nieruchomość składająca się z następujących działek Działka nr geod: 248 i 249

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 107/3, 113, 50/2, 107/1 obręb Piłaki Wielkie, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nieruchomość składająca się z następujących działek o nr geod: 107/3; 113;