Sprzedaż nieruchomości - archiwum (2015)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 70 i 1/2 udziału w działce 454 obręb Pozezdrze, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr geod: 70 wraz z udziałem w wysokości ½ w działce nr geod 454 o pow. 1075 m2

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 69 i 1/2 udziału w działce 454 obręb Pozezdrze, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr geod: 69 wraz z udziałem w wysokości ½ w działce nr geod 454 o pow. 1075 m2

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 248 i 249 obręb Pieczarki, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nieruchomość składająca się z następujących działek Działka nr geod: 248 i 249

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym działek 107/3, 113, 50/2, 107/1 obręb Piłaki Wielkie, Gmina Pozezdrze.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Nieruchomość składająca się z następujących działek o nr geod: 107/3; 113;  

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym w Kutach (461)

Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn. zm. ) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości...

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pozezdrze, położonej w obrębie geodezyjnym w Kutach (132/2)

Pozezdrze dnia 12.10.2015 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z pózn. zm.) oraz na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania...