Użyczenie nieruchomości - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. u z 2016 r. poz. 2147 z późm.zm.) ogłusza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznacza się do oddania w użyczenie...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona został do oddania...