Utrzymanie czystości (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o utrzymaniu czystości

Szanowny mieszkańcu! Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm) – Gminy prowadzą ewidencję: 1. Zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania. 2. Przydomowych...