Konsultacje społeczne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

KONSULATACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY NA 2020 ROK WÓJT GMINY POZEZDRZE Z A P R A S Z A organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiet

Konsultacje programu współpracyna rok 2019

Wójt Gminy Pozezdrze Zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłasania uwag i opinii dot. projektu "Program współpracy Gminy Pozezdrze z oragnizacjami pozarządowymi oraz wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działaności...