Najem lokali

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W NAJEM

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w najem niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu najmu brutto

 

Okres umowy

Obręb Harsz

  działka

Nr geod.

108 o pow. 100 m2 zabudowana budynkiem remizy  o pow. użytkowej 40,29 m2

OL2G/

00009628/3

Harsz

Pomieszczenie gospodarcze

15 m2

Pomieszczenie gospodarcze przeznaczone zostanie wyłącznie do udostępniania w celu przechowywania mleka.

Pomieszczenie gospodarcze jest wyposażone w instalację elektryczną i wodno-  kanalizacyjną.

22,14 zł.

miesięcznie

brutto

+ koszty

eksploatacyjne

3 lata

Poczynając od 2020 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów  konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS .

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki najmu w/w nieruchomości określone zostaną w umowie najmu. Umowa zostanie zawarta od dnia 01 luty 2019 r.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   19, tel. 087/4279006 w. 40  oraz na stronach internetowych  Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

 


 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 12.12.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 grudnia 2018 12:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 597
13 grudnia 2018 12:23 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
13 grudnia 2018 12:22 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)