Najem lokali

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Wykaz lokali socjalnych przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późm. zm.) ogłasza, że oddaje w najem lokal socjalny mieszczący się w budynku  nr 20 w miejscowości  Przytuły, oraz w miejscowości Harsz 78 gmina Pozezdrze.

 

Nr budynku i lokalu

Nr

działki

Miejscowość

Oznaczenie wg.

 KW

Opis nieruchomości

Stawka czynszu za najem lokalu socjalnego.

Okres trwania umowy najmu

20

lokal nr 1

20/1

Przytuły

OL2G/00009564/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie.

 

 

Lokal socjalny nr 1 położony w budynku nr 20 w m. Przytuły. Powierzchnia użytkowa lokalu 26,69 m2 składający się z  pokoju, łazienki z wc.  Wyposażony w instalację elektryczną i  wodno - kanalizacyjną.

4 zł./1 m2

określona na podstawie Zarządzenia Nr 81/15 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobu komunalnego gminy Pozezdrze.

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

na okres 3 lat.

Przedłużenie

umowy najmu dotychczasowemu

Najemcy.

78

lokal nr 3a

363/13

Harsz

OL2G/0009732/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie.

 

 

Lokal socjalny nr 3a położony w budynku nr 78 w m. Harsz. Powierzchnia użytkowa lokalu 41,80 m2 składający się z  2 pokoi, łazienki z wc.  Wyposażony w instalację elektryczną i  wodno - kanalizacyjną.

4 zł./1 m2

określona na podstawie Zarządzenia Nr 81/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dla zasobu komunalnego gminy Pozezdrze.

Stawka czynszu za lokal socjalny nie może przekroczyć połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

na okres 3 lat.

Przedłużenie

umowy najmu dotychczasowemu

Najemcy.

 

1.Warunki umowy,  wysokość czynszu, warunku użytkowania lokalu zastaną określone w umowie najmu na czas określony.

 

2.  Wykaz niniejszy podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy,  oraz na stronach internetowych  Gminy Pozezdrze.

  

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.01.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 stycznia 2018 07:53
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 964
12 stycznia 2018 07:53 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)