Budżet

Opinia Nr RIO.VIII-0120-258/19 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 14 maja 2019 r.

Opinia Nr RIO.VIII-0120-258/19 SO RIO w Olsztynie z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pozezdrze w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gmny Pozezdrze za 2018 r.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Referat Finansowy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Barbara Król
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2019 10:44
Dokument wprowadzony do BIP przez: Barbara Król
Ilość wyświetleń: 405
05 czerwca 2019 10:46 (Barbara Król) - Dodanie załącznika [rioviii012025819.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2019 10:44 (Barbara Król) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)