Budżet (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Opinia RIO Nr RIO VIII-0120-37/19 , RIO VIII-0120-38/19

w sprawie prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Pozezdrze na podstawie przyjętej przez j.s.t. Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2024 oraz Uchwały Budżetowej na rok 2019. w sprawie mozliwości sfinansowania deficytu budżetu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Pozezdrze na 2019r.

Opinia Nr RIO VIII-0120-669/18 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 27.11.2018 roku.

Uchwała RIO VIII-0120-0669/18 SO Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w sprawie opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Pozezdrze projekcie Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Pozezdrze na lata2019-2024