Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała RIO.VIII-0120-371/20 SO RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku

Uchwała Nr RIO.VIII.0120-371/20 SO RIO w Olsztynie w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Pozezdrze informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku.

Informacja z wykonania budżetu za II kw. 2020 roku

Informacja z wykonania budzetu za II kw. 2020 rok.

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2020 roku

Infornan cja z wykonania budżetu za I kw.2020 rok.

Informacja dotycząca roku 2019

Informacja dotyczaca roku 2019

Uchwała RIO.VIII-0120-245/20 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2019

Uchwała Nr Rio VIII-0120-245/20 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Pozezdrzu w sprawie udzielenia abslutorium Wójtowi Gminy za 2019 rok

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2019r.

Informacja z wykonania budżetu za IV kw. 2019 r.