Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Projekt budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2020

Projekt budżetu Gminy Pozezdrze na rok 2020

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansoowej na lata 2020-2026

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2026

Zarządzenie Wójta Gminy Pozezdrze w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowaniu sie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Informacja z wykonania budżetu Gminy Pozezdrze za pierwsze półrocze 2019 roku i kształtowabniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej