Wykaz petycji i odpowiedzi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Odpowiedz na petycje nr 2/2020

OR.152.2.2020.SE Pozezdrze, 14 sierpnia 2020 roku ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ nr 2/2020

Odpowiedz na petycje nr 1/2020

OR.152.1.2020.SE Pozezdrze, 14 sierpnia 2020 roku ODPOWIEDŹ NA PETYCJĘ nr 1/2020

Zbiorcza informacja o petycjach - 2019

Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie, w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji. Zbiorcza informacja o petycjach - 2019 W 2019 roku do Urzędu Gminy w...