Informacje ogólne i rejestr petycji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Rejestr Petycji

Rejestr Petycji l.p. Skan petycji Data złożenia Informacje dotyczące przebiegu postępowania, zasięganie opinii, przewidywany termin załatwienia sp

Petycje informacje

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji...