Sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2016 rok

Wprowadzenie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 1817) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada Gminy w Pozezdrzu Uchwałą Nr XII/65/15 z dnia 30 listopada 2015...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Na podstawie Zarządzenia Nr 6/17 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 12 stycznia 2017 r. oraz uchwały Nr XLVIII/294/10 Rady Gminy w Pozezdrzu...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 Współpraca Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi odbywa się w oparciu...

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi oraz innymi organizacjami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2015 rok

Wprowadzenie Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. 2016 r. poz. 239) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek realizacji zadań ze sfery publicznej, we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Rada Gminy w Pozezdrzu Uchwałą Nr II/7/14 z 08 grudnia 2014r. przyjęła...

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Pozezdrze z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016