Azbest

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o kontynuowaniu naboru wniosków w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest

Informujemy, że od stycznia 2019 roku będzie kontynuowany nabór wniosków w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest. Wnioski można będzie składać do Mazurskiego Związku Międzygminnego - Gospodarka Odpadami mieszczącego się w Giżycku przy ulicy Pocztowej 2, 11-500...

Przedłużenie terminu składania wniosków na usuwanie azbestu

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, że termin składania wniosków o dofinansowanie zadania w zakresie demontażu, transportu i unieszkodliwiania wyrobów niebezpiecznych zawierających azbest został przedłużony do dnia 10 marca 2017 ROKU (WŁĄCZNIE)

Ostatni rok dofinansowania usuwania azbestu ze środków WFOŚiGW w Olsztynie w 2017 r.

2017 to ostatni rok, kiedy możesz skorzystać z dotacji na usunięcie azbestu z dachu swojego domu, garażu, czy też budynku gospodarczego! Złóż wniosek w Urzędzie Gminy do 03.03.2017 r. i wykorzystaj ostatnia szansę! Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie zadania polegającego na usuwaniu...