Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze

Wójt Gminy w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”.

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: “Zagospodarowanie plaży w miejscowości Pozezdrze”.
  2. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrzu, gmina Pozezdrze na działce nr geod. 42.
  3. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 45233200-1 – roboty w zakresie różnych nawierzchni

CPV 45236000-0 – wyrównanie terenu

  1. Opis przedmiotu zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych dotyczący zagospodarowania terenu plaży na gminnej działce nr  42, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze, polegające na:

  • Niwelacji terenu
  • Wykonanie robót agrotechnicznych
  • Wykonanie miejsca na ognisko
  • Wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej
  • Utwardzenie terenu pod wiata rekreacyjną

 

  1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 3 stanowiący projekt zagospodarowania plaży.  Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Wymagany termin wykonania zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 30 września  2020 r.

 

Oferty należy składać do dnia 15 lipca 2020 r. do godz. 11:00 w siedzibie zamawiającego, Urząd Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1A, 11-610 Pozezdrze, pokój nr 2 (sekretariat) lub przesłać na adres zamawiającego podany w rozdziale I zapytania ofertowego.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 06.07.2020
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Żywica
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 06 lipca 2020 13:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Markowska
Ilość wyświetleń: 238
21 lipca 2020 14:13 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [informacja_o_wborze.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2020 14:27 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [sprostowanie_informacji_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 lipca 2020 13:18 (Anna Markowska) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_ofert.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)