Zamówienia poniżej 30 tys. euro

zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego.

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2019.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części

Część I „Remont świetlicy wiejskiej w m. Krzywińskie”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Krzywińskie w następującym zakresie tj.:

 • Naprawa schodów zewnętrznych do wejścia do świetlicy z kostki brukowej:

przygotowanie nawierzchni pod schody,

ułożenie elementów brzegowych,

ułożenie stopni z kostki brukowej,

wypełnienie szczelin.

 • Wykonanie tynku mozaikowego wewnątrz świetlicy o pow. 6,5 m2,
 • Wykonanie oraz  dostawa zespolonej ławki wraz ze stołem za zewnątrz – kpl. – 1 .

 

Cześć II „Remont świetlicy wiejskiej w m. Stręgielek ”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w świetlicy wiejskiej w m. Stręgielek w następującym zakresie tj.:

 •  Naprawa stropu z uwzględnieniem wymiany elementów zużytych,
 • Wymiana parapetów wewnętrznych – szt.3,
 • Ułożenie płytek przy aneksie kuchennym około 3 m2,
 • Ułożenie płytek na podsadzce – 17 m2,
 • Wykonanie gładzi i malowanie pomieszczeń o pow. 51 m2,
 • Wykonanie tynku około 60 m2 ( uwaga odchylenie od pionu 10 cm) ,
 • Wykonanie posadzki o pow. 26 m2 wraz z dociepleniem styropianem o grubości 5 cm.

 

Część III „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Piłaki Wielkie”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych polegających na zagospodarowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w m. Piłaki Wielkie na działce nr geod. 218/2 obręb Pilaki Wielkie w następującym zakresie:

Naprawa schodów zewnętrznych do wejścia do świetlicy z kostki brukowej:

 • przygotowanie nawierzchni pod schody,
 • ułożenie elementów brzegowych,
 • ułożenie stopni z kostki brukowej,
 • wypełnienie szczelin.

Wykonanie elewacji we wnęce przy wejściu do świetlicy,

Wykonanie chodnika na odcinku około 10 m od wejścia do świetlicy do granicy drogi powiatowej nr geod. 312 obręb Piłaki Wielkie: 

 • Wykonanie prac przygotowawczych,
 • Ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 8×100×25 cm,
 • Ułożenie chodnika kostki polbrukowej o pow. około 20 m2 tj.  o szer. 1,25 m o długości około 10 m o grubości kostki 6 cm na podbudowie z piasku i cementu o grubości 10-15 cm. oraz podsypki wyrównującej o grubości 3-5 cm z piasku,
 • Zagęszczenie.

 

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych CPV:

CPV 45000000-7 – roboty budowlane

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 05.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lipca 2019 12:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 888
19 lipca 2019 14:13 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zbiorcze_zestawienie_ofert_remont_.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2019 12:42 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna_do_przetargu_bud_gos.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lipca 2019 12:42 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [umowa__wzor.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)