Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic administracyjnych miejscowości Pozezdrze) na potrzeby własne Gminy Pozezdrze w okresie od dnia 01.01.2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w ilości szacunkowej:

  • ON – 16000 L

w tym: letni (od 16.04 do 30.09),

przejściowy (od 01.03 do 15.04 i od 01.10 do 15.11),

zimowy (od 16.11 do końca lutego)

spełniający wymogi PN – EN 590

  • PB 95 – 1500 L

spełniającą wymogi PN – EN 228.

Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U . z 2015 r. poz. 1680 ze. zm).

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23-11-2018
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Łukasz Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2018 13:29
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 863
23 listopada 2018 13:31 (Łukasz Bogdanowicz) - Dodanie załącznika [klauzula_informacyjna.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 13:31 (Łukasz Bogdanowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_umowa.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2018 13:30 (Łukasz Bogdanowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)