Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. Remont i modernizacja budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: Remont i modernizacja budynku Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.”

Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2.Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania  zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej wynikającym z art 43a ust. 6 ustawy  z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych p.: „Remont i modernizacja budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.” Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 275/6 i 275/27.

Istniejący i funkcjonalny budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu przy ul. Wolności 2 jest to budynek wolnostojący 2 - kondygnacyjny ze strychem nieużytkowym, podpiwniczony z dachem wielospadowym pokryty dachówka ceramiczną. Obiekt przedwojenny wybudowany w technologii tradycyjnej murowany z cegły ceramicznej otynkowany tynkiem zwykłym. Stolarka okienna drewniana. Budynek znajduje się na działkach nr geod. 275/6 i 275/27 obręb Pozezdrze. Powierzchnia zabudowy 178 m2  Działka z budynkiem posiada dostęp do drogi publicznej. budynek jest wyposażony w instalację elektryczną, kanalizację sanitarną wodociągową i instalację co.

 

  1. Planowane przeprowadzenie remontu obiektu obejmuje wykonanie następujących robót:
  • Remont elewacji (wykonanie nowej struktury elewacyjnej),
  • Wymiana obróbek blacharskich,
  • Wykonanie otworów okiennych oraz montaż stolarki okiennej  PCV,
  • Wykonanie nowych schodów zewnętrznych,
  • Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych,
  • Wykonanie opaski wokół budynku

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt wykonawczy stanowiący  załącznik Nr 6, przedmiar robót stanowiący załącznik Nr 7 oraz załącznik nr 8 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. Przedmiar dołączony do zapytania ofertowego jest wyłącznie pomocniczo w celu sporządzenia kalkulacji własnej. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Instytucje kultury

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Gminny Ośrodek Kultury
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Leszek Gołębiewski
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 10:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1104
03 lipca 2018 08:55 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 10:57 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8__stiwz.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 10:56 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)