Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Wójt Gminy w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn: Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Harsz, Gmina Pozezdrze.”

1.Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2.Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji i warunków dokonywania  zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej wynikającym z art 43a ust. 6 ustawy  z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu  Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014 – 2020


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 20.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 marca 2018 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 1074
11 kwietnia 2018 12:08 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepwoania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 07:55 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_8_specyfikacja_techn.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 marca 2018 07:54 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_7_przedmiar.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)