Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., zaprasza do składania ofert na: „Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego PGK Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego PGK Sp. z o.o.” tzn. dostawa i  wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wspierający pracę wszystkich działów PGK  oraz serwis powdrożeniowy  obejmujący następujące obszary funkcjonalne:

  • Moduł księgowości – 2 stanowiska
  • Sprzedaż pozostała - 1 stanowisko
  • Analizy- 1 stanowisko
  • Obsługa kasy i wyciągów bankowych – 1 stanowisko
  • Majątek trwały – 1 stanowisko
  • Płace i Kadry – 1 stanowisko
  • Moduł sprzedaży do  fakturowania sprzedaży wody – 2 stanowiska
  • Inkasent, z możliwością pracy w trybie on-line i off-line (przy słabej łączności bezprzewodowej) z bazą danych ZSI, dostosowany do współpracy z systemem Android wraz z zestawami inkasenckimi, dodatkowo z urządzeniami do drukowania faktur sprzedaży– 2 stanowiska wraz z bazą danych typu SQL na nielimitowaną ilość użytkowników.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 lutego 2018 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 1697
06 marca 2018 13:34 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [wyjasnienie_do_zapytania.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 14:36 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_4_wzor_umowy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 lutego 2018 14:36 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_23_oswiadczenie_wykonawcy.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)