Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2018 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2018 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic administracyjnych miejscowości Pozezdrze) na potrzeby własne Gminy Pozezdrze w okresie od dnia 01.01.2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w ilości szacunkowej:

  • ON – 16000 L

w tym: letni (od 16.04 do 30.09),

przejściowy (od 01.03 do 15.04 i od 01.10 do 15.11),

zimowy (od 16.11 do końca lutego)

spełniający wymogi PN – EN 590

  • PB 95 – 1500 L

spełniającą wymogi PN – EN 228.

Jakość dostarczanego paliwa musi spełniać normy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U . z 2015 r. poz. 1680 ze. zm).

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA

Wymagania zamawiającego dotyczące przedmiotu dostawy:

1)      Wymagany termin realizacji zamówienia – 1 dzień licząc od daty otrzymania zlecenia. O terminie dostawy z określeniem ilości i miejsca Zamawiający powiadomi Wykonawcę drogą telefoniczną lub pisemnie z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem. Etylinę bezołowiową 95 Zamawiający będzie odbierał sukcesywnie od Wykonawcy jeżeli odległość od siedziby Zamawiającego do firmy Wykonawcy nie przekracza 15 km. Odbiór etyliny bezołowiowej następować będzie środkiem transportu Zamawiającego na jego koszt.

2)      Ilości paliwa wskazane w opisie przedmiotu zamówienia są jedynie ilościami szacunkowymi określonymi dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego postępowania. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia mniejszej ilości dostaw, lub zwiększenia ilości w ramach zamówień dodatkowych w zależności od bieżących potrzeb.

1)      Przewidywane ilości poszczególnych dostaw będących przedmiotem niniejszego zamówienia nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń przez Wykonawcę, co do ilości faktycznie zakupionych przez Zamawiającego dostaw w toku realizacji umowy.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08-12-2017
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Łukasz Bogdanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 grudnia 2017 10:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Łukasz Bogdanowicz
Ilość wyświetleń: 1268
08 grudnia 2017 10:50 (Łukasz Bogdanowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 10:49 (Łukasz Bogdanowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
08 grudnia 2017 10:48 (Łukasz Bogdanowicz) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)