Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2019 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze.

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2019 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze.

zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze”. Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godz. 11.00. Wartość...

zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego.

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2019. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części Część I „Remont...

Budowa pomostu rekreacyjnego ma jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu Rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna.

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.pozezdzre.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro zostało opublikowane zapytanie ofertowe na „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna” ...

„Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna”

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zostało opublikowane zapytanie ofertowe na „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna” Termin składania ofert do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12.00 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości...

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic...