Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2018 roku na terenie Sołectwa Jakunówko.

Dostawa mieszanki żwirowej kruszywa naturalnego frakcji 2-31,5 mm z 30 % zawartością kruszywa łamanego na potrzeby sołectwa Jakunówko.

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2018 roku na terenie Gminy Pozezdrze.

Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu od 2 mm do 31,5 mm własnym środkiem transportu, na bieżące utrzymanie w 2018 roku dróg żwirowych gminnych w granicach administracyjnych Gminy Pozezdrze niezależnie od odległości.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Wójt Gminy w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn: „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Harsz, Gmina Pozezdrze.” 1.Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont i modernizacja budynku Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.”

Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o., zaprasza do składania ofert na: „Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego PGK Sp. z o.o.”

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa zintegrowanego systemu informatycznego PGK Sp. z o.o.” tzn. dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego w przedsiębiorstwie wspierający pracę wszystkich działów PGK oraz serwis powdrożeniowy obejmujący następujące obszary funkcjonalne: Moduł księgowości –...

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2018 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2018 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic...

„Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 275/28 i dz. Nr 275/22 ”

Wykonanie robót budowlanych polegających na „Wykonanie elewacji budynku przy ul. Wolności w Pozezdrzu dz. Nr 275/28 i dz. Nr 275/22” roboty budowlane – remont ściany budynku gospodarczego wraz z bramą.

Dowóz uczniów na terenie Gminy Pozezdrze

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Dowóz uczniów z miejscowości położonych na terenie Gminy Pozezdrze do szkół i powrót po zajęciach na podstawie zakupionych

Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pozezdrze

Pozezdrze 26.05.2017r Znak sprawy 06/2017 ZAPYTANIE OFERTOWE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze zaprasza do złożenia oferty na: „Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Pozezdrze”

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze ”

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy Pozezdrze, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na: Zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pozezdrze ” 1. &nbs