Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Budowa pomostu rekreacyjnego ma jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu Rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna.

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w niniejszym Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.bip.pozezdzre.pl w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30 tys. euro zostało opublikowane zapytanie ofertowe na „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna” ...

„Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna”

Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż zostało opublikowane zapytanie ofertowe na „Budowa pomostu rekreacyjnego na jeziorze Harsz w m. Harsz oraz pomostu rekreacyjnego na jeziorze Mały Harsz w m. Okowizna” Termin składania ofert do dnia 07.12.2018 r. do godz. 12.00 Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości...

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic...

zapytanie ofertowe na ”Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”.

zapytanie ofertowe na ”Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”. Termin składania ofert do dnia 30.11.2018 r. do godz. 12.00 Wartość...