Zamówienia poniżej 30 tys. euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliwa na potrzeby Gminy Pozezdrze w 2019 roku. Zakres niniejszego zamówienia obejmuje sukcesywne dostawy - własnym środkiem transportu Wykonawcy - oleju napędowego (w miejsce wskazane przez Zamawiającego) oraz umożliwienie odbioru benzyny bezołowiowej (z miejsca zlokalizowanego do 15 km od granic...

zapytanie ofertowe na ”Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”.

zapytanie ofertowe na ”Pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego „Rozbudowa Szkoły Podstawowej im. Jadwigi Tressenberg w Pozezdrzu w zakresie infrastruktury kształcenia ogólnego”. Termin składania ofert do dnia 30.11.2018 r. do godz. 12.00 Wartość...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. Remont i modernizacja budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont i modernizacja budynku Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.” Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej na podstawie...

zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych „Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr dz. 31 obręb Pozezdrze”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych p.: „Przebudowa części drogi gminnej w m. Pozezdrze ul. Podleśna nr dz. 31 obręb Pozezdrze” Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod. 31 obręb Pozezdrze. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień...

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2018 roku na terenie Sołectwa Przytuły.

Dostawa mieszanki żwirowej kruszywa naturalnego frakcji 0-31,5 mm z 40 % zawartością kruszywa łamanego na potrzeby sołectwa Przytuły.

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych "Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w m. Harsz, Gmina Pozezdrze".

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowanych pn.: „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Harsz, Gmina Pozezdrze.” Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze na działce nr geod. 118. Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień...

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych pn. Remont i modernizacja budynku sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu, w celu wyboru wykonawcy zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych pn.: „Remont i modernizacja budynku Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Pozezdrzu.” Przedsięwzięcie zlokalizowane jest w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze na działkach nr geod....