Zamówienia poniżej 30 tys. euro (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2019 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze.

Zakup i dostawa kruszywa na bieżące utrzymanie żwirowych dróg gminnych w 2019 roku, na potrzeby Gminy Pozezdrze.

zapytanie ofertowe na pełnienie nadzoru inwestorskiego

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza zapytanie ofertowe na „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Pozezdrze”. Termin składania ofert do dnia 14.08.2019 r. do godz. 11.00. Wartość...

zapytanie ofertowe na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego.

Wykonanie robót budowlanych polegających na Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie świetlic wiejskich i zagospodarowanie terenu przy świetlicach w Gminie Pozezdrze realizowanych z funduszu sołeckiego na rok 2019. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na następujące części Część I „Remont...