Dzierżawa działek

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

wg KW

 

Opis nieruchomości

Pow. ogólna w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy wg. q pszenicy

Okres trwania umowy

96/3

Kuty

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa- 0,1002

0,1002

Zagospodarowanie – cele rolne.

0,28

do 3 lat

96/4

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa-0,0994

0,0994

Zagospodarowanie – cele rolne.

0,28

do 3 lat

96/5

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa-0,0991

0,0991

Zagospodarowanie – cele rolne.

0,28

do 3 lat

96/6

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa-0,0913

PsIII- 0,0309

0,1222

Zagospodarowanie – cele rolne.

0,35

do 3 lat

97

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa- 0,6600

0,6600

Zagospodarowanie – cele rolne.

1,85

do 3 lat

187/2

Pozezdrze

KW nr OL2G/00012287/4

RIVa- 0,1113

ŁIII – 0,0051

0,1164

Zagospodarowanie - cele rolne. Przedłużenie umowy dzierżawy

0,33

do 3 lat

95/4

Harsz

 

KW nr OL2G/00010921/7

R IVb- 0,3000

0,3000

Zagospodarowanie – cele rolne. Przedłużenie umowy dzierżawy

0,78

do 3 lat

365/67

KW nr OL2G/00009732/5

N-0,0890

RVI-0,1962

0,2852

Zagospodarowanie – cele rolne. Przedłużenie umowy dzierżawy

0,05

do 3 lat

365/65

KW nr OL2G/00009732/5

PsV-0,0230

RVI-0,2297

0,2527

Zagospodarowanie – cele rolne. Przedłużenie umowy dzierżawy

0,07

do 3 lat

365/64

KW nr OL2G/00009732/5

PsV-0,2049

RVI-0,1388

0,3437

Zagospodarowanie – cele rolne. Przedłużenie umowy dzierżawy

0,14

do 3 lat

365/63

KW nr OL2G/00009732/5

PsV - 0,0524

RVI-0,1366

0,1890

Zagospodarowanie – cele rolne. Przedłużenie umowy dzierżawy

0,06

do 3 lat

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   13, tel. 087/4279006 w. 46 oraz na stronach internetowych Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 listopada 2019 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 147
22 listopada 2019 09:59 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)