Dzierżawa działek

wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

wg KW

 

Opis nieruchomości

Pow. ogólna w ha

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego z tytułu dzierżawy wg. q pszenicy

Okres trwania umowy

204

Piłaki Wielkie

KW nr OL2G/00012262/3

RIVb- 0,0800

RVI- 0,2700

PsIV – 0,2000

0,5500

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,65

do 3 lat

245/1

KW Nr OL2G/00003170/5

RIVa- 3,7100 ha

Ps IV - 3,7900 ha

Ps V -,5600  ha

Ps VI-0,0500 ha

Lz- 0,0900 ha

N- 0,00700 ha

8,2700 ha

 

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

17,51 dt

do 3 lat

 

54

Kuty

KW Nr ZOL2G/00000938/6

RIVa- 2,6300

ŁIV- 0,5200

PsIV -0,2600

Ls – 0,0500

3,4600

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

8,77

do 3 lat

181

KW nr OL2G/00000938/6

RIVa- 0,2100

RIVb- 0,2500

RV- 1,5500

2,0100

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

2,48

do 3 lat

96/3

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa- 0,1002

0,1002

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,28

do 3 lat

96/4

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa-0,0994

0,0994

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,28

do 3 lat

96/5

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa-0,0991

0,0991

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,28

do 3 lat

96/6

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa-0,0913

PsIII- 0,0309

0,1222

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,35

do 3 lat

97

KW nr OL2G/00000929/0

RIVa- 0,6600

0,6600

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,85

do 3 lat

137

KW nr OL2G/ 00016290/6

ŁIV- 0,5900

N-0,9300

W-0,0500

1,5700

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,06

do 3 lat

168

KW Nr OL2G/00014505/3

RIVa-0,4600

RIVb-0,2800

0,7400

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

2,02

do 3 lat

część działki nr geod. 3

Jakunówko

KW nr OL2G/00012276/4

PsV- 0,7300

RV-0,4400

PsVI- 0,8000

Ls- 0,3100

 

2,2800

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,96

do 3 lat

14/4

KW nr OL2G/00016961/1

PsVI-0,0500

RVI-0,1797

0,2297

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,07

do 3 lat

20/2

KW nr OL2G/00012049/4

RV - 0,1900

0,1900

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,15

Do 3 lat

200

Pieczarki

KW Nr OL2G/00012239/3

RIVb-0,8800

RV-0,1400

RVI-0,4800

ŁIV-0,5000

W-0,0200

N-0,0800

2,100

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

3,44

do 3 lat

206/2

KW nr OL2G/00014730/9

RIVa-0,0800

Rivb-1,4100

RV-0,5100

RVI-0,0800

PsIV-2,2100

N-0,1800

4,4700

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

8,30

do 3 lat

143

KW Nr OL2G/00013702/7

RV- 0,7400 ha

RVI - 0,0400  ha

ŁIV - 5900 ha

 

1,3700

Zagospodarowanie

na cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,30 dt

do 3 lat

 

95/4

Harsz

KW nr OL2G/00010921/7

R IVb- 0,3000

0,3000

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,78

do 3 lat

87/1

KW nr OL2G/00010921/7

RVI-0,1200

RV-0,6900

RIIIb-0,0900

0,900

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,88

do 3 lat

cz. 352/4

KW nr OL2G/00011213/8

RIIIb – 1.0000

1,0000

Zagospodarowanie – cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

3,20

do 3 lat

363/46

KW nr OL2G/00009732/5

PsV-0,8125

N-1,3264

2,1389

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,41

do 3 lat

365/68

KW nr OL2G/00009732/5

RVI-0,0782

N-0,2320

0,3102

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,02

do 3 lat

365/69

KW nr OL2G/00009732/5

RVI-0,1745

PsV-0,0368

N-0,1039

 

0,3151

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,07

do 3 lat

188/1

Pozezdrze

KW nr OL2G/00000180/7

RIVa- 0,2485

0,2485

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,70

do 3 lat

337

KW nr OL2G/00002954/8

RIIIb- 0,5690

RIVa-0,134

ŁV- 0,0251

N- 0,0806

0,6881

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,87

do 3 lat

32/1

KW Nr OL2G/00012247/2

ŁIV-0,5726

W-0,1274

0,700

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,03

do 3 lat

359/1

KW nr OL2G/00014507/7

RV-1,6000

1,6000

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,28

do 3 lat

190

KW nr OL2G/ 00012287/4

RIVa-0,9828

RIVb-0,3044

łV-0,0758

PsIV-0,0226

N-0,0808

1,4664

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

3,62

do 3 lat

189/2

KW nr OL2G/00000180/7

RIVb-0,4346

RV-0,2232

N-0,0118

0,6696

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

 

1,31

do 3 lat

część

105/4

KW nr OL2G/00010597/6

25 m2

25 m2

Zagospodarowanie na prowadzenie działalności gospodarczej na cele handlowe.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

Czynsz miesięczny

124,97 zł. brutto

do 3 lat

585/2

KW nr OL2G/00011217/6

RV-0,6242

PsV-0,1780

N-0,1186

0,9188 ha

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,59

do 3 lat

cz. 110/7

KW nr OL2G/00012246/5

RV-0,1000

0,1000

Zagospodarowanie – cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,08

do 3 lat

cz.110/7

KW nr OL2G/00012246/5

RV-0,2300

0,2300

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,18

do 3 lat

cz. 110/7

KW nr OL2G/00012246/5

RV- 0,1000

0,1000

Zagospodarowanie - cele rolne.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,08

do 3 lat

275/28

KW nr OL2G/00009427/4

0,0006

0,0006

Zagospodarowanie – cele handlowe. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

22,14 zł. brutto miesięcznie

do 3 lat

187/2

Pozezdrze

KW nr OL2G/00012287/4

RIVa- 0,1113

ŁIII – 0,0051

0,1164

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,33

do 3 lat

cz. 3/3

KW nr OL2G/00012246/5

ŁIV-0.2339

PsIV-2,15

W-0,0742

2,4581

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

4,29

do 3 lat

586

KW nr OL2G/00011217/6

Ps-V- 3,8089

Lz- 0,0145

N-3247

5,1481

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

2,52

do 3 lat

384/2

KW Nr OL2G/00012315/0

Ps VI – 1,2245

1,2245

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

 

0,37

do 3 lat

423/2

KW nr OL2G/00009735/6

dr – 0,0720

0,0720

Zagospodarowanie – ogródek warzywny.

Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

 53,88 zł. brutto

miesięcznie

do 3 lat

część 3/3

KW nr OL2G/00012246/5

PsIV-1,9210

PsVI-0,1009

Ls – 0,0484

W-0,2560 

2,3263

Zagospodarowanie - cele rolne.

3,50

do 3 lat

304/5

Przytuły

KW nr OL2G/00003904/0

RV-0,6500

0,5600

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,52

do 3 lat

304/2

KW nr OL2G/ 00014593/6

RIVa – 0,0100

RIVb-0,1700

RV-1,4200

1,6000

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

1,61

do 3 lat

304/3

KW nr OL2G/ 00014593/6

RV-3,2100

RVI-0,9700

ŁV-0,2200

Ps-0,1400

4,5400

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

3,04

do 3 lat

89

KW nr OL2G/ 00012280/5

RVI-0,080 ha

PsVI-0,2072

N-0,3000

0,5872

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

0,09

do 3 lat

cz. 155

Kolonia Pozezdrze

KW nr OL2G/ 00007907/9

RIVa – 2,0000

N-1,000

3.000

Zagospodarowanie - cele rolne. Objęta umową dzierżawy do 30.09.2019 r.

5,60

do 3 lat

 

1) Poczynając od 2020 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów konsumpcyjnych za rok poprzedni ogłoszony przez GUS - dotyczy działki nr geod. 105/5, 275/28, 423/2 obręb Pozezdrze.

2) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

3) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy.

4) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   13, tel. 087/4279006 w. 46 oraz na stronach internetowych Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 09:08
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 233
23 lipca 2019 09:08 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w_dzierzawe_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2019 09:08 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)