Dzierżawa działek

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisane nieruchomości stanowiące własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

i położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu dzierżawnego

Okres umowy

Obręb

Pozezdrze

część działki

 Nr geod.

167/7

 

OL2G/

00004776/0

 

Zgodnie z ewidencją gruntów działka ma przeznaczenie

tereny mieszkaniowe (B) o pow. 0,0903 ha

30 m2

Zagospodarowanie nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej - sklep spożywczo - przemysłowy (kiosk handlowy).

Czynsz miesięczny:

4 zł./1 m2 + należny VAT

3 lata

Obręb

Pozezdrze

część działki

 Nr geod.

42

OL2G/

00011218/3

  Działka znajduje się w bezpośredniej styczności z brzegiem jeziora Pozezdrze. Działka służy mieszkańcom do celów rekreacyjnych w okresie letnim. Dojazd do nieruchomości drogą gruntową z drogi powiatowej w kierunku m. Wyłudy. Nieruchomość nie posiada dostępu do energii elektrycznej,  wody użytkowej oraz kanalizacji. zgodnie z ewidencją gruntów działka ma przeznaczenie rolne. o pow. 2,8102 ha.

100 m2

Zagospodarowanie nieruchomości: prowadzenie działalności gospodarczej pod sezonowe usługi turystyczne (pola namiotowe, punkty handlowe, spływy kajakowe, itp.)

Czynsz miesięczny:

4 zł./1 m2 + należny VAT

3 lata

 

Poczynając od 2020 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów  konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS  

 

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   13, tel. 087/4279006 w. 46 oraz na stronach internetowych Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.07.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 lipca 2019 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 199
23 lipca 2019 09:06 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w_dzierzawe_1.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 lipca 2019 09:05 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)