Dzierżawa działek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2204 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę  niżej opisaną nieruchomość stanowiącą własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu najmu brutto

 miesięcznie

 

Okres umowy

Obręb Przerwanki

  część działki

Nr geod.

5 o pow.  0,36 ha  

OL2G/

00010595/2

Przerwanki

zgodnie z ewidencją gruntów działka ma przeznaczenie

dr- droga wewnętrzna

750 m2

Zagospodarowanie nieruchomości jako

droga dojazdowa

 

276,75 zł.

miesięcznie

brutto

 

3 lata

Poczynając od 2020 r. wysokość czynszu dzierżawnego podlega corocznej waloryzacji z dniem 1 stycznia każdego roku o średnioroczny wskaźnik cen towarów  konsumpcyjnych za rok poprzedni, ogłoszony przez GUS .

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie dzierżawy. Umowa dzierżawy zostanie zawarta od dnia 01 kwietnia 2019 r.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr   19, tel. 087/4279006 w. 40  oraz na stronach internetowych  Urzędu www.pozezdrze.pl lub www.bip.pozezdrze.pl

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 07.03.2019 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 marca 2019 09:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 404
11 marca 2019 09:05 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)