Dzierżawa działek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomości,  stanowiące własność Gminy Pozezdrze, położone w obrębie geodezyjnym Pozezdrze, gmina Pozezdrze, powiat  węgorzewski, woj. warmińsko - mazurskie:

Oznaczenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości

wg

Księgi Wieczystej

Położenie nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Powierzchnia przedmiotu dzierżawy w m2

Wysokość   czynszu

miesięcznego dzierżawczego   w zł. 

 

Okres umowy

Obręb 9 Pozezdrze

 

część działki 369/4

Kw Nr OL2G/00012261/6 prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Giżycku

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Obręb Pozezdrze

Część zabudowanej działki gruntu położonej  przy ul. Kolejowej.

Umowy dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rodzaje użytków  i klasy  gruntów -  „dr”

 

Zagospodarowanie - ogródki warzywne

31

1,89 zł. netto + należny podatek VAT 23%

Umowa dzierżawy do 3 lat

235

14,82 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 23%

183

11,55 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 23%

637

40,19 zł. netto + należny podatek VAT  w wysokości 23%

Obręb 9 Pozezdrze

 

działka

423/4

Kw Nr OL2G/00014451/9 prowadzona przez Sąd  Rejonowy w Giżycku

VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

Obręb

Pozezdrze

Nieruchomość zlokalizowana w centrum m. Pozezdrza.

Objęta umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2018 r.

Rodzaje użytków  i klasy  gruntów -  R-Br V

 

Zagospodarowanie - ogródki warzywne

524

33,06 zł. netto + należny podatek VAT w wysokości 23%

Umowa dzierżawy do 3 lat

1. Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja  1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni a także zamieszcza się na stronach internetowych właściwego urzędu.

2.  Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości zostaną określone w umowie dzierżawy. termin płatności - miesięczny czynsz dzierżawny płatny z góry do 10 dnia każdego miesiąca. zasady aktualizacji opłat zgodnie z Zarządzeniem Nr 93/18 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pozezdrze.

3.  Jeżeli więcej niż jedna osoba ubiega się o dzierżawę tego samego gruntu, ustalenie osoby dzierżawcy następuje w drodze przetargu. Dotychczasowemu dzierżawcy nieruchomości przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy na dalszy okres w trybie bezprzetargowym pod warunkiem, że wywiązał się z postanowień umowy i przed jej wygaśnięciem złoży wniosek o zawarcie umowy na dalszy okres i o ile nie będzie to kolidowało z interesami Gminy.

4. Szczegółowych informacji w sprawie dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, pokój nr 19 lub 20 tel.: 87 4279006 wew. 40 lub 46 oraz na stronie internetowej www.bip.pozezdrze.pl, ug@pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 01.08.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 sierpnia 2018 06:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 871
02 sierpnia 2018 06:21 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
02 sierpnia 2018 06:21 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)