Dzierżawa działek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI

PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

 

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu dzierżawnego brutto

 

Okres umowy

Obręb

Pozezdrze część działki

Nr geod.

359/1

OL2G/

00014507/7

Pozezdrze

Część działki rolnej o klasie gruntu

RV o pow. 0,7918 ha

0,7918

ha

Zagospodarowanie - cele rolnicze

 

0,63 q.

pszenicy

w stosunku rocznym

3 lata

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel. 087/4279006 w.40 lub 46,  oraz na stronie internetowej  Urzędu www.bip.pozezdrze.pl

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 04.04.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 czerwca 2018 08:32
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 581
05 czerwca 2018 08:33 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w_dzierzawe.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 czerwca 2018 08:32 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)