Dzierżawa działek

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu działka nr geod. 267 obręb Piłaki Wielkie.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Działka Nr  geod. 267 obręb geod Piłaki Wielkie, Gmina Pozezdrze  opisanej w księdze wieczystej KW Nr OL2G/00013669/3

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Węgorzewie

 

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia działki

 1,5600 ha

 

Przeznaczenie nieruchomości

Nieruchomość przeznaczona do dzierżawy  na okres do 3 lat na cele rolne

 

Cena wywoławcza

1,92 q w pszenicy w stosunku rocznym

 

Termin i miejsce przetargu

15 maja 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze w pok. Nr 12

 

Wysokość wadium

24,00 zł.

(dwadzieścia cztery zł.)

należy wpłacić w terminie do 11 maja 2018 r. na konto Urzędu Gminy w Pozezdrzu w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie Nr 11 9348 0000 0550 0101 2000 0310  Wadium winno być wpłacone z takim wyprzedzeniem aby do dnia 11 maja 2018 r. środki pięnieżne znalazły się na koncie Urzędu

 

Miejsce wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu

Pełna treść ogłoszenia jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej prowadzonym przez Urząd Gminy w Pozezdrzu pod adresem www.bip.pozezdrze.pl lub www.pozezdrze.pl

oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Pozezdrzu

 

Szczegółowych informacji o przetargu udziela

Referat Rozwoju Gminy i Przedsięwzięć Publicznych Urzędu Gminy w Pozezdrzu pok. Nr 13 lub 19 tel.: 87/4279006 wew. 40 lub 46

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: Wojciech kopczyński
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: 10.04.2018 r.
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 kwietnia 2018 08:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 443
11 kwietnia 2018 08:12 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [ogloszenie_i_przetarg.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 kwietnia 2018 08:12 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)