Dzierżawa działek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ

Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121) ogłasza, co następuje:

z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej opisane nieruchomość, stanowiąca własność Gminy Pozezdrze:

 

Oznaczenie ewidencyjne nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości wg KW

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Pow.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania

Wysokość  czynszu dzierżawnego brutto

 

Okres umowy

Obręb Pozezdrze

 część działki

Nr geod.

167/6

OL2G/

00004776/0

Pozezdrze

Plac przed szkoła podstawową

 

100 m2

cele parkingowe

2,40 zł./1 m2

/miesięcznie

+ obowiązujący

VAT

1 rok

Obręb

Harsz

 część działki

Nr geod.

352/4

OL2G/

00011213/8

Harsz

Część działki rolnej o klasie gruntu

RIIIB o pow. 1,00 ha

1,00

ha

Zagospodarowanie - cele rolne

 

3,20 q.

pszenicy

w stosunku rocznym

3 lata

Obręb

Piłaki Wielkie działka

Nr geod.

267

OL2G/

00013669/3

Piłaki Wielkie

 działka rolna o klasie gruntu

RIVa-0,08 ha

RIVb- 0,03 ha

ŁIV- 0,69 ha

ŁV - 0,76 ha

o łącznej pow. 1,56 ha

1,56

ha

Zagospodarowanie - cele rolne

 

1,92 q.

pszenicy

w stosunku rocznym

3 lata

 

1) Niniejszy wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, na okres 21 dni oraz na stronach internetowych właściwego urzędu.

2) Szczegółowe warunki dzierżawy w/w nieruchomości określone zostaną w umowie.

3) Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pozezdrzu przy ul. 1 Maja 1a, pokój nr 13 lub 19, tel. 087/4279006 w.40 lub 46,  oraz na stronie internetowej  Urzędu www.bip.pozezdrze.pl

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 13.03.2018 r.
Dokument wytworzony przez: Referat Rozwoju Gminy Przedsięwzięć Publicznych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Kopczyński
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 marca 2018 12:33
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Kopczyński
Ilość wyświetleń: 519
14 marca 2018 12:34 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie załącznika [wykaz_nieruchomosci_przeznaczonych_do_oddania_w.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 marca 2018 12:33 (Wojciech Kopczyński) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)