Dzierżawa działek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ogłoszenie na dzierżawę terenu gminnego pod cele usługowo - handlowe

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na dzierżawę części terenu pod cele usługowo - handlowe na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod. 333 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. Działka położona jest na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oznaczonym symbolem...

ogłoszenie na dzierżawę terenu gminnego pod usługi turystyczno - rekreacyjne.

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na dzierżawę części terenu pod sezonowe usługi turystyczne (pola namiotowe, punkty handlowe, spływy kajakowe, itp.) na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze. 1. Działka znajduje się w bezpośredniej styczności...

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.2147 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości...

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych...

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości...

Informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

PP.6845.47.2016.RMP INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres...

informacja o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę.

INFORMACJA działając w oparciu o art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.1774 z pózn.zm.) Wójt Gminy Pozezdrze informuje, iż w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, przy ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, wywieszono na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni wykaz nieruchomości...

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Pozezdrze ogłasza, że poszukuje osoby chętne na dzierżawę części terenu pod sezonowe usługi turystyczne (pola namiotowe, punkty handlowe, spływy kajakowe, itp.) na terenie nieruchomości gminnej – działka nr geod 42 obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze.