Dzierżawa działek

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu działka nr geod. 267 obręb Piłaki Wielkie.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka Nr geod. 267 obręb geod Piłaki Wielkie, Gmina Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej KW Nr OL2G/00013669/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczysty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza iż z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania w dzierżawę niżej...