Dzierżawa działek (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza co następuje - z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2018 r. poz. 121 ze zm.) ogłasza co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121 ze zm.) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę...

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę terenu działka nr geod. 267 obręb Piłaki Wielkie.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka Nr geod. 267 obręb geod Piłaki Wielkie, Gmina Pozezdrze opisanej w księdze wieczystej KW Nr OL2G/00013669/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Giżycku VII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczysty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 121) ogłasza, co następuje: z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę niżej...

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ Wójt Gminy Pozezdrze działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) ogłasza iż z zasobu nieruchomości Gminy Pozezdrze przeznaczona została do oddania w dzierżawę niżej...