Obwieszczenia

Obwieszczenie nr 5/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 5/2017
WÓJTA GMINY POZEZDRZE
z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze.

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.: Dz. U. 2016 r. poz. 778 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy w Pozezdrzu Uchwały Nr VI/34/15 Rady Gminy w Pozezdrzu z dnia 30 marca 2015r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu miejscowego mogą być składane w terminie do dnia 20 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Pozezdrzu, ul. 1 Maja 1a, 11-610 Pozezdrze, pokój nr 4 w godzinach od 7 ºº do 15 ºº. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Wójt Gminy
mgr Bohdan Mohyła

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dorota Tryk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2017 13:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krzysztof Dłuski
Ilość wyświetleń: 402
24 marca 2017 13:16 (Krzysztof Dłuski) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 13:12 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie załącznika [nr_5.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
24 marca 2017 13:12 (Krzysztof Dłuski) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)