Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 14/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/17 w obrębie Harsz oraz działce o nr ewid. 30, 213/1, 213/10 w obrębie Pieczarki, gmina...

Obwieszczenie nr 13/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 12/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 11/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 kwietnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego na działkach położonych w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 10/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 27 kwietnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/3, 311/1, 254/40, obręb Harsz, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 9/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 kwietnia 2020 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie nr 8/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 kwietnia 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/17 w obrębie Harsz oraz działce o nr ewid. 30, 213/1, 213/10 w...

Obwieszczenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 marca 2020 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/7, obręb Harsz...

Obwieszczenie nr 6/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 6 marca 2020 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie nr 5/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 65/8, 65/11, 65/13 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze