Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 5/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 5/2017 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie nr 4/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 marca 2017 r.

OBWIESZCZENIE NR 4/2017 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów publicznych „GĘBAŁKA” położonych w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu...

Obwieszczenie nr 3/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 lutego 2017 r.

W sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi na działce o nr ewidencyjnym 92, 93/3, 96, 98/6, 201, 202, 203 w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 2/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 stycznia 2017 r.

W sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Pozezdrze na lata 2017-2021”

Obwieszczenie nr 1/2017 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 stycznia 2017 r.

O przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz ze słupami elektroenergetycznymi na działkach o nr ewidencyjnych 92, 93/3, 96, 98/6, 201, 202, 203 w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 21/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 grudnia 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej sN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego ze złączem kablowym na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 345/34, 345/224, obręb Harsz, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 20/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 grudnia 2016 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii napowietrznej nN 0,4kV - dł. ok. 850 m. wraz ze słupami elektroenergetycznymi nN - 17 stanowisk, na działkach o nr ew. 92, 93/3, 96, 98/6, 201, 202, 203, obręb Pieczarki, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 19/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 listopada 2016 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej sN 15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego ze złączem kablowym na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 345/34, 345/224 w obrębie Harsz,...

Obwieszczenie nr 18/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 października 2016 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy linii kablowej SN 15kV typ 3xXRUHAKXS 1x70 mm2 zasilającej projektowaną stację transformatorową STNK oraz budowy przyłącza kablowego nN 0,4/0, 23kV YAKXS 4x120 mm2 ze złączem kablowym ZK, na działkach o nr ew. 345/34, 345/224, obręb Harsz, gm....

Obwieszczenie nr 17/2016 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 paździenika 2016 r.

OBWIESZCZENIE NR 17/2016 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 października 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania projektu dokumentu pt. „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Pozezdrze na lata 2016-2020” Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,...