Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE NR 46/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 19 listopada 2018 roku o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie nr 46/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 19 listopada o terminie polowań zbiorowych

OBWIESZCZENIE NR 45/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE

Obwieszczenie Nr 45/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 16 listopada 2018 r w sprawie wyłożenia do publiczbnego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzęnnego terenów "Sosnowy Zakątek" położonych w obrębie Kuty, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 44/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 października 2018 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego nabudowie linii nN 0,4 kV, linii sN 15kV, stacji transformatorowej sN/nN, złącz kablowo-pomiarowych oraz przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 151/5, 151/6, 151/13, 151/16, 151/18, 151/19,...

Obwieszczenie nr 43/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 października 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 33, 34/5 w obrębie Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 41/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 17 października 2018 r.

Obwieszczenie nr 41/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 października o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim " CYRANKA" w sezonie łowieckim 2018/2019

Obwieszczenie nr 38/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 25 września 2018 r

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV, budowa linii elektroenergetycznej kablowej nN, budowa stacji transformatorowej SN/nn, przebudowa linii napowietrznej nn 0,4 kV, budowa załącz kablowopomiarowych na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi...