Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 5/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 lutego 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 276/1, 283, 277, 290/7, obręb Jakunówko, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 4/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 lutego 2019

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie nr 3/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 127/1 w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 stycznia 2019 roku o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Cyranka" w styczniu 2019 roku

Obwieszczenie nr 2/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 stycznia 2019 roku o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim Cyranka w styczniu 2019 r.

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2018 r.

OBWIESZCZENIE NR 50/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 127/1 w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 49/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 10 grudnia 2018 roku o terminie polowań zbiorowych

Obwieszczenie nr 49/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 10 grudnia 2018 r. o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Mazury" w Węgorzewie w grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku.

OBWIESZCZENIE NR 48/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 27 listopada 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (nr projektu WGR1001A) na działce oznaczonej nr 127/1, obręb Gębałka, gm. Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 47/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 21 listopada 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii nN 0,4 kV, linii sN 15kV, stacji transformatorowej sN/nN, złącz kablowo-pomiarowych oraz przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 151/5, 151/6, 151/13, 151/16, 151/18, 151/19, 151/20, 151/24, 153/3, 153/4,...