Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 7/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 6/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 marca 2018 r.

OBWIESZCZENIE NR 6/2018 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15 kV, budowa słupów energetycznych SN-15 kV, budowa złączy kablowych SN-kV na działkach oznaczonych nr ewid. 218, 255,...

Obwieszczenie nr 5/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ewidencyjnym 308, 311/1, 1230, 2236/1, 2236/3, 2237 w obrębie Harsz, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 4/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 stycznia 2018 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na działce o nr ewid. 308, 311/1, 1230, 2236/1, 2236/3, 2237 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 3/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 stycznia 2018 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa Raport oddziaływania na środowisko: https://wykaz.ekoportal.pl/CardEdit.seam?id=462356813&copyParam=false&edit=false&create=false&cid=477155