Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 24/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 421 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 23/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla zamierzenia związanego z budową pomostu stałego na działce oznaczonej nr ewid. 378 (jezioro Dargin) na wysokości działki o nr ewid. 427, obręb Harsz, gm. Pozezdrze (znak: PP.6730.20.2019.RPK)

Obwieszczenie nr 22/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie Nr 21 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 21 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 października 2019 r. o planowanym terminie polowań zbiorowych Koła Łowieckiego " Cyranka" w sezonie łowieckim 2019/2020.

Obwieszczenie nr 20 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 20 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 października 2019 r. o planowanym terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Mazury" w Węgorzewie w listopadzie - grudniu 2019 roku i styczniu 2020 roku.

Obwieszczenie nr 19/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działkach o nr ewid. 2/2, 11/17, 393/7, 394/1 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 18/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia drogowego na działce o nr ewid. 421 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 17 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października o terminie polowań zbiorowych w Wojskowym Kole Łowieckim "Żbik" w Węgorzewie w sezonie 2019/2020

Obwieszczenie Nr 16 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 16 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Mazury" w Węgorzewie w październiku 2019 r.

Obwieszczenie Nr 15 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października 2019 r.

Obwieszczenie Nr 15 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 14 października 2019 r. o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Ryś" 2019/2020