Obwieszczenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 17/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 19 czerwca 2020 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 16/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 maja 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz ze kanalizacją kablową do kabla sterowniczego na działce o nr ewid. 12/2, 52, 126, 129/3, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 137, 138, 139, 141, 142, 154,...

Obwieszczenie nr 15/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 maja 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 254/40, 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 14/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/17 w obrębie Harsz oraz działce o nr ewid. 30, 213/1, 213/10 w obrębie Pieczarki, gmina...

Obwieszczenie nr 13/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów przyległych do jezior Harsz i Mały Harsz obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 12/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 maja 2020 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „KOŃSKA PLAŻA” w obrębie geodezyjnym Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 11/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 30 kwietnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN 15 kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego na działkach położonych w obrębie Pieczarki, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 10/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 27 kwietnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach oznaczonych nr ewid. 2236/3, 311/1, 254/40, obręb Harsz, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 9/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 kwietnia 2020 r.

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie nr 8/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 kwietnia 2020 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nN 0,4/0,23 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/17 w obrębie Harsz oraz działce o nr ewid. 30, 213/1, 213/10 w...