Obwieszczenia (2018)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 21/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów "PRZY LESIE" w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze.

Obwieszczenie nr 20/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 20 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15 kV, słupa energetycznego sN 15kV na działce o nr ew. 58, 63/5, 63/18, 63/22, 63/23, 67, 68/1, 68/2, 69, 92, 93, 94, 95, 96, 135, 207/5, 207/6 w obrębie Jakunówko, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 19/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 8 czerwca 2018 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 18/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa linii kablowej nn na działkach oznaczonych nr ewid. 20/27, 20/42 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 17/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 czerwca 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa słupa w linii napowietrznej SN-15kV, linii kablowej SN-15kV, linii kablowej nn oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach oznaczonych nr ewid. 20/5, 85/1, 217/4 w obrębie Stręgielek, gm. Pozezdrze

Obwieszczenie nr 16/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 maja 2018 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej sN 15kV, słupa energetycznego sN 15kV na działce o nr ewid. 58, 63/5, 63/18, 63/22, 63/23, 67, 68/1, 68/2, 69, 92, 93, 94, 95, 96, 135, 207/5, 207/6 w obrębie Jakunówko,...

Obwieszczenie nr 15/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej sN 15kV, słupów energetycznych sN 15kV oraz złącz kablowych sN 15kV na działce o nr ewidencyjnym 59/3, 114, 133, 212/2, 218, 219/3, 220, 221/1, 235, 236, 237, 242, 255, 2167 w obrębie Stręgielek...

Obwieszczenie nr 10/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 kwietnia 2018 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej sN 15kV, słupów energetycznych sN 15kV oraz złącz kablowych sN 15kV na działce o nr ewid. 59/3, 114, 133, 212/2, 218, 219/3, 220, 221/1, 235, 236, 237, 242, 255,...

Obwieszczenie nr 9/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 18 kwietnia 2018 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowa słupa elektroenergetycznego ustawionego w istniejącą linię napowietrzną SN-15 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 58, 63/5, 63/18, 63/22, 63/23, 67, 68/1, 68/2, 69, 92, 93, 94, 95, 96, 135,...

Obwieszczenie nr 8/2018 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 13 kwietnia 2018 r.

w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „SOSNOWY ZAKĄTEK” położonych w obrębie Kuty, gmina Pozezdrze