Obwieszczenia

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie Nr 7/2020 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 marca 2020 r. o wszczeciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 144/16, 144/21, 144/22, 144/23, 144/34, 213/8, 216/7, obręb Harsz...

Obwieszczenie nr 6/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 6 marca 2020 r.

o postępowaniu administracyjnym prowadzonym z udziałem społeczeństwa

Obwieszczenie nr 5/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 3 marca 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 65/8, 65/11, 65/13 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 4/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 28 lutego 2020 r.

dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie wolnostojącej na działkach o nr ewid. 254/31, 254/32, obręb Harsz, gm. Pozezdrze (znak: PP.6730.54.2019.RPK)

Obwieszczenie nr 3/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 11 lutego 2020 r.

przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV oraz demontażu istniejącej linii napowietrznej nN 0,4 kV na działce o nr ewid. 65/8, 65/11, 65/13 w obrębie Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 2/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 29 stycznia 2020 r.

dotyczące prowadzonego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla zamierzenia związanego z budową budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie wolnostojącej na działkach o nr ewid. 254/31, 254/32, obręb Harsz, gm. Pozezdrze (znak: PP.6730.54.2019.RPK)

Obwieszczenie nr 1/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 24 stycznia 2020 r.

w sprwie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV, demontażu linii napowietrznej 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 65/8, 65/11, 65/13, obręb Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Obwieszczenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przygotowaniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie podziału województwa warmińsko-mazurskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenie obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie

Obwieszczenie nr 26/2019 Wójta Gminy Pozezdrze

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazowym na działce o nr ewid. 2/2, 11/17, 393/7, 394/1 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie Nr 25 Wójta Gminy Pozezdrze

Obwieszczenie nr 25 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 listopada 2019 r. o zmianie polowań zbiorowych WKŁ "ŻBIK" w Węgorzewie w sezonie łowieckim 2019/2020.