Obwieszczenia (2020)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 27/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 10 sierpnia 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia wraz z dwoma przyłączami gazowymi na działce o nr ewid. 401 w obrębie Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 26/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 5 sierpnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewidencyjnych 30/25 i 30/27, obręb Kolonia Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 25/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 4 sierpnia 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego, kontenerowym złączem kablowym SN-15kV, kontenerową stacją transformatorową SN/nN oraz linią kablową nN-0,4 kV na działkach...

Obwieszczenie nr 24/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 31 lipca 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego, kontenerowym złączem kablowym SN-15kV na działkach oznaczonych nr ewid. 140/3, 219/4, 219/3, 140/1, 323, 218/1, 218/2, 151/15,...

Obwieszczenie nr 23/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 31 lipca 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV z kanalizacją kablową 2x40 do kabla sterowniczego, kontenerowym złączem kablowym SN-15kV, kontenerową stacją transformatorową SN/nN oraz linią kablową nN-0,4kV na działkach...

Obwieszczenie nr 22/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 31 lipca 2020 r.

o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Mazury" w sierpniu 2020 roku

Obwieszczenie nr 21/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 17 lipca 2020 r.

w sprawie przedłużenia terminu wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz lokalizacji plaż, kąpielisk i przystani w części obrębu geodezyjnego Harsz, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 20/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 10 lipca 2020 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE o średnicy 63 mm wraz z dwoma przyłączami gazowym PE 25 mm na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 401, obręb Pozezdrze, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 19/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej sN 15 kV wraz ze kanalizacją kablową do kabla sterowniczego na działce o nr ewid. 12/2, 52, 126, 129/3, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9, 130/2, 130/3, 130/4, 131, 137, 138, 139, 141, 142, 154, 155/6, 155/8, 155/9,...

Obwieszczenie nr 18/2020 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV wraz ze złączami na działce o nr ewid. 254/40, 311/1, 2236/3 w obrębie Harsz, gmina Pozezdrze