Obwieszczenia (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Obwieszczenie nr 8/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 kwietnia 2019 r.

w sprawie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów „PRZY LESIE” w obrębie geodezyjnym Pieczarki, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 7/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 kwietnia 2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewid. 276/1, 277, 283, 290/7 w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 6/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 15 marca 2019 r.

o przekazaniu do uzgodnienia właściwym organom projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach o nr ewid. 276/1, 277, 283, 290/7 w obrębie Jakunówko, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 5/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 26 lutego 2019 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. budowa elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV na działkach oznaczonych nr ewidencyjnymi 276/1, 283, 277, 290/7, obręb Jakunówko, gmina Pozezdrze

Obwieszczenie nr 4/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 1 lutego 2019

o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej

Obwieszczenie nr 3/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 23 stycznia 2019 r.

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce o nr ewid. 127/1 w obrębie Gębałka, gmina Pozezdrze

OBWIESZCZENIE NR 2/2019 WÓJTA GMINY POZEZDRZE z dnia 7 stycznia 2019 roku o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim "Cyranka" w styczniu 2019 roku

Obwieszczenie nr 2/2019 Wójta Gminy Pozezdrze z dnia 7 stycznia 2019 roku o terminie polowań zbiorowych w Kole Łowieckim Cyranka w styczniu 2019 r.

Obwieszczenie SKO

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie z dnia 17 grudnia 2018 r.